Vaiko gerovės komisija

 
Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Asta Racevičienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 
Nariai:
Aušra Jančauskienė, socialinė pedagogė metodininkė;
Raminta Satkevičiūtė, psichologė;
Dalia Ežerskienė, spec. pedagogė, logopedė metodininkė;
Violeta Pocevičienė, vyr. spec. pedagogė;
Virginija Knystautienė, klasės vadovė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
Genovaitė Dzindzelėtaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Rita Kėblienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Kamilė Jurkevičiūtė, gimnazijos 3g klasės mokinė, mokinių tarybos pirmininkė.
 
Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių ( išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų)  pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka,  atlieka  kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė