Siekiai

Gimnazijos vizija 

    Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, nuolat besimokanti bendrojo lavinimo mokykla, taikydama inovatyvius mokymo metodus ir modernias technologijas sieks aukštos ugdymo kokybės ir propaguos pilietines bei tautines vertybes Laukuvos bendruomenėje.

Gimnazijos misija 

    Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, teikianti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, bendradarbiaudama su tėvais ugdo tvirtus dorovinius pagrindus turinčius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai sąmoningus ir atsakingus Lietuvos piliečius.

  

Gimnazijos strateginiai tikslai 

1. Tikslas. Turtinti ir modernizuoti ugdymo materialinę, techninę ir informacinę bazę, keliančią mokinių mokymosi motyvaciją.

Uždavinys 1.1. Turtinti gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetų infrastruktūrą.

Uždavinys 1.2. Užtikrinti sveikatą ir saugią ugdymo(si) aplinką.

Uždavinys 1.3. Akredituoti ikimokyklinio ugdymo programą.

  

2. Tikslas. Modernizuoti ugdymo duomenų apskaitą.

Uždavinys 2.1. Aprūpinti ugdymo procesą naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis.

Uždavinys 2.2. Tobulinti gimnazijos bendruomenės informavimo sistemą.

  

3. Tikslas. Formuoti gimnazijos bendruomenės vertybines nuostatas ir pilietinę savimonę.

Uždavinys 3.1. Puoselėti dvasines vertybes, tautinę savimonę, komunikacinius ir darbinius įgūdžius.

Uždavinys 3.2. Tobulinti klasės vadovo darbą, siekiant kryptingai formuoti klasės vadovo pilietinę savimonę ir vertybines nuostatas.

Uždavinys 3.3. Puoselėti turimas ir kurti naujas gimnazijos bendruomenės tradicijas.

  

4. Tikslas. Gimnazijos vidaus patalpų rekonstrukcija.

Uždavinys 4.1. Patikslinti investicinį projektą ir dalyvauti konkurse ES paramai gauti.

Uždavinys 4.2. Parengti vidaus rekonstrukcijos projektą.

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė