Psichologas

 

Psichologas

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą pagalbą yra laikoma konfidencialia.

Psichologinė pagalba- tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologinės pagalbos teikėjams bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant.

Pagalbos tikslas ir uždaviniai:

Psichologinės pagalbos tikslas- padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Uždaviniai:

  • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
  • Padėti laiduoti palankias psichologine sąlygas ugdymo (-si) procese.
 
 

Psichologinės emocinės pagalbos telefonai:

Šilalės psichikos sveikatos centras, medicinos psichologė Jolita Baliutavičiūtė, tel. 844974620

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, medicinos psichologė Jolita Baliutavičiūtė, tel. 844970088

Koordinacinis centras „Gilė“, tel. 864848966

 
 

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė