Pit'as

 

 Profesinis informavimas ir konsultavimas

 

„Jei nori ką nors sukurti, privalai kuo nors būti”. J. Getė

 

Nuo 2008 m. Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje veikia akredituotas profesinio informavimo taškas (PIT).

Profesinio informavimo taškas (PIT) – tai akredituota  institucija, kurioje rūpinamasi profesiniu informavimu mokykloje . Joje profesinio informavimo paslaugas teikia profesijos patarėjai. Profesinio informavimo taškas (PIT) turi įrengtus laisvos prieigos prie interneto taškus, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių ir sukauptą informaciją kompiuterinėse laikmenose, vaizdajuostėse bei yra aprūpinti metodinėmis priemonėmis, žinynais apie mokymosi ir įsidarbinimo galimybes ar kita su profesiniu informavimu susijusia spausdinta informacija. Joje PI paslaugas teikia profesijos patarėjai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir mokytoja.

 

 

Tikslas:

Skatinti mokinius pagal sugebėjimus pasirinkti profesiją, atitinkančią asmenybės poreikius, interesus, siekimus bei fizines galimybes, atsiskleidžiančias  darbo pasaulyje;  įgyvendinti vidurinio ugdymo programos aprašą.

PIT – as įsikūręs gimnazijos skaitykloje.

Darbo laikas: kasdien 8.00 – 17.00

 

 

Profesinio informavimo (PI) formos  

1.  Profesinis informavimas pamokų metu.

2.  Vizitai į įmones, mokymo įstaigas bei ekskursijos į muziejus.

3.  Susitikimai su įvairių profesijų atstovais.

4.  Profesinis informavimas klasės valandėlių metu.

5.  Profesinio informavimo konferencijos.

6.  Kino filmai, televizijos laidos, radijas.

7.  Speciali literatūra.

8.  Stendai.

9.  Parodos.

10.  Profesinis informavimas paskaitų metu.

11.  Inscenizavimas, vaidinimas, konkursai.

12.  Profesinio informavimo dienos (savaitės).

13.  Internetas.

14.  Mokytojų švietimo centre.

15.  Darbo biržoje.

 

 

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė