Darbo užmokestis

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1551

2

2182

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

1154

2

1260

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

23

1406

21

1583

Vyr. mokytojai

9

1139

6

1420

Mokytojai

6

1112

3

1200

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

781

4

655

Valytojos    

9

607

9

607

Vairuotojai

2

979

2

851

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

607

3

663

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

2

817

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

1247

3

1414

Auklėtojos padėjėja

3

826

3

946

   *Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 

 

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020m. IV ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1607

2

1918

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

940

2

1174

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

23

1260

21

1703

Vyr. mokytojai

9

1153

6

1430

Mokytojai

6

1112

3

1507

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

643

4

785

Valytojos    

9

511

9

607

Vairuotojai

2

757

2

911

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

551

3

607

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

2

817

Auklėtoja

3

893

3

1247

Auklėtojos padėjėja

3

640

3

828


*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020m. III ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1607

2

1860

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

940

2

1174

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

23

1260

21

1480

Vyr. mokytojai

9

1153

6

1495

Mokytojai

6

1112

3

1310

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

643

4

760

Valytojos    

9

511

9

607

Vairuotojai

2

757

2

959

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

551

3

607

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

893

3

1147

Auklėtojos padėjėja

3

640

3

812


*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020m. II ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1607

2

1860

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

940

2

1240

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

23

1260

21

1386

Vyr. mokytojai

10

1153

6

1544

Mokytojai

6

1112

3

1374

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

643

4

798

Valytojos    

9

511

9

618

Vairuotojai

2

757

2

973

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

551

3

618

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

893

3

990

Auklėtojos padėjėja

3

640

3

798

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2019 m.

2020m. I ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1607

2

1860

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

940

2

1020

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

23

1260

21

1325

Vyr. mokytojai

10

1153

6

1414

Mokytojai

6

558

3

979

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

643

4

785

Valytojos    

9

511

9

609

Vairuotojai

2

757

2

1061

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

551

3

610

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

893

3

977

Auklėtojos padėjėja

3

479

3

798

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2018m.

2019 m. IV ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

1132

2

1501

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

2

816

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

722

2

1172

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

23

908

21

1335

Vyr. mokytojai

10

811

6

1206

Mokytojai

6

558

3

876

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

434

4

721

Valytojos    

9

406

9

607

Vairuotojai

2

548

2

677

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

416

6

607

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

643

3

905

Auklėtojos padėjėja

3

433

3

651

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis

darbo užmokestis 

 

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. III ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1132

2

1418

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

722

2

1172

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

21

908

21

1223

Vyr. mokytojai

6

811

6

1130

Mokytojai

3

558

3

830

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

434

4

605

Valytojos    

9

406

9

555

Vairuotojai

2

548

2

645

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

416

4

518

Sezoniniai darbininkai

4

540

-

-

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

643

4

801

Auklėtojos padėjėja

3

433

3

639

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________ 

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. II ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1132

2

1418

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

722

2

1172

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

21

908

21

1114

Vyr. mokytojai

6

811

6

1036

Mokytojai

3

558

3

981

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

434

4

640

Valytojos    

9

406

9

555

Vairuotojai

2

548

2

695

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

416

4

560

Sezoniniai darbininkai

4

540

-

-

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

643

4

945

Auklėtojos padėjėja

3

433

3

639

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________ 

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. I ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1132

2

1418

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

722

2

1215

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

21

908

21

1203

Vyr. mokytojai

6

811

6

1005

Mokytojai

3

558

3

979

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

434

4

634

Valytojos    

9

406

9

555

Vairuotojai

2

548

2

665

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

416

4

557

Sezoniniai darbininkai

4

540

-

-

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

643

4

945

Auklėtojos padėjėja

3

433

3

635

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________ 

Pareigybės pavadinimas

2017 m.

2018 m. IV ketv

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

955

2

1132

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

2

816

1

Neskelbiama

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

702

2

722

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

23

617

21

908

Vyr. mokytojai

10

655

6

811

Mokytojai

6

269

3

558

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

380

4

434

Valytojos     

9

380

9

406

Vairuotojai

2

439

2

548

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

381

6

416

Sezoniniai darbininkai

4

418

4

540

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

476

3

643

Auklėtojos padėjėja

3

383

3

433

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________ 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 955 2 1020
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 816 1 Neskelbiama
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 702 2 766
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 23 617 24 772
Vyr. mokytojai 10 655 7 884
Mokytojai 6 269 6 488
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 380 4 434
Valytojos     9 380 9 406
Vairuotojai 2 439 2 570
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 381 6 402
Sezoniniai darbininkai 4 418 0 0
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 476 3 504
Auklėtojos padėjėja 3 383 3 428

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________ 

 

Pareigybės pavadinimas

2017 m. 2018 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 955 3 945
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 816 2 847
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 702 2 676
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 23 617 24 609
Vyr. mokytojai 10 655 7 736
Mokytojai 6 269 6 238
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 380 4 426
Valytojos     9 380 9 400
Vairuotojai 2 439 2 580
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 381 6 401
Sezoniniai darbininkai 4 418 0 0
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 476 3 487
Auklėtojos padėjėja 3 383 3 438

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 ______________________________________________________ 

Pareigybės pavadinimas 2017 m. 2018 m.I ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 955 3 1042
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 816 2 856
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 702 2 676
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 23 617 23 642
Vyr. mokytojai 10 655 8 718
Mokytojai 6 269 7 286
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 380 4 418
Valytojos     9 380 9 400
Vairuotojai 2 439 2 468
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 381 6 403
Sezoniniai darbininkai 4 418 4 578
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 476 3 499
Auklėtojos padėjėja 3 383 3 402

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą. 

______________________________________________________ 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. IV ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 950 2 956
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 795 2 798
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 956 2 726
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 669 25 533
Vyr. mokytojai 10 727 9 517
Mokytojai 6 266 5 273
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 368 4 380
Valytojos     9 368 9 380
Vairuotojai 2 428 2 430
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 398 3 387
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 436 3 467
Auklėtojos padėjėja 3 375 3 380

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą. 

______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 950 2 956
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 795 2 798
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 956 2 726
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 669 25 533
Vyr. mokytojai 10 727 9 517
Mokytojai 6 266 5 273
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 368 4 380
Valytojos     9 368 9 380
Vairuotojai 2 428 2 430
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 398 3 387
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 436 3 467
Auklėtojos padėjėja 3 375 3 380

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą. 

______________________________________________________ 

 

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 950 2 930
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 795 2 782
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 956 2 773
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 669 24 610
Vyr. mokytojai 10 727 9 521
Mokytojai 6 266 6 282
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 368 4 380
Valytojos       9 368 9 380
Vairuotojai 2 428 2 428
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 398 6 380
Sezoniniai darbininkai 7 473 0 461
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 436 3 453
Auklėtojos padėjėja 3 375 3 380

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 2017 m. I ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 950 2 930
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 795 2 782
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 956 2 773
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 669 24 610
Vyr. mokytojai 10 727 9 521
Mokytojai 6 266 6 282
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 368 4 380
Valytojos       9 368 9 380
Vairuotojai 2 428 2 428
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 398 6 380
Sezoniniai darbininkai 7 473 0 461
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 436 3 453
Auklėtojos padėjėja 3 375 3 380

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 ______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas 2015 m. 2016 m. IV ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 885 2 910
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 782 2 778
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 585 2 658
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 675 24 666
Vyr. mokytojai 10 655 9 645
Mokytojai 6 403 3 236
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 322 4 382
Valytojos     9 322 9 366
Vairuotojai 2 333 2 428
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 318 6 398
Sezoniniai darbininkai 7 387 0 473
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 507 3 453
Auklėtojos padėjėja 3 319 3 382

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą. 

______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas 2015 m. 2016 m. III ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (Lt/EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 885 3 949
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 782 2 802
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 585 2 626
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 675 27 681
Vyr. mokytojai 10 655 10 670
Mokytojai 6 403 6 397
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 322 4 363
Valytojos     9 322 9 346
Vairuotojai 2 333 2 442
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 318 6 363
Sezoniniai darbininkai 7 387 4 450
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 507 3 613
Auklėtojos padėjėja 3 319 3 368

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą. 

______________________________________________________

  

Pareigybės pavadinimas 2015 m. 2016 m. II ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (Lt/EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 885 3 949
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 782 2 802
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 585 2 626
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 675 27 681
Vyr. mokytojai 10 655 10 670
Mokytojai 6 403 6 397
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 322 4 363
Valytojos     9 322 9 346
Vairuotojai 2 333 2 442
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 318 6 363
Sezoniniai darbininkai 7 387 4 450
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 507 3 613
Auklėtojos padėjėja 3 319 3 368

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas 2015 m. 2016 m. I ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (Lt/EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 885 3 949
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 782 2 802
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 585 2 626
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 675 27 681
Vyr. mokytojai 10 655 10 670
Mokytojai 6 403 6 397
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 322 4 363
Valytojos     9 322 9 346
Vairuotojai 2 333 2 442
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 318 6 363
Sezoniniai darbininkai 7 387 4 450
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 507 3 613
Auklėtojos padėjėja 3 319 3 368

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas 2014 m. 2015 m. IV ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (Lt/EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 2098/608 3 668
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 1174/340 2 374
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 1441/417 2 317
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 2277/659 27 490
Vyr. mokytojai 10 1767/512 10 447
Mokytojai 6 1131/328 6 403
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 1035/300 4 325
Valytojos     9 1035/300 9 325
Vairuotojai 2 1074/311 2 355
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 1009/292 6 325
Sezoniniai darbininkai 7 1018/295 - -
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 1805/523 3 613
Auklėtojos padėjėja 3 1009/292 3 325

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________

  

Pareigybės pavadinimas 2014 m. 2015m. III ketv
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (Lt/EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 2098/608 3 668
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 1174/340 2 374
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 1441/417 2 317
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 2277/659 27 490
Vyr. mokytojai 10 1767/512 10 453
Mokytojai 6 1131/328 6 417
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 1035/300 4 308
Valytojos     9 1035/300 9 308
Vairuotojai 2 1074/311 2 316
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 1009/292 6 308
Sezoniniai darbininkai 7 1018/295 - -
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 1805/523 3 605
Auklėtojos padėjėja 3 1009/292 3 308

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas 2014 m. 2015 m. II ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (Lt/EUR) Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Direktorius 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 2098/608 3 608
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Socialinis pedagogas 2 1174/340 2 340
Logopedas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Spec. pedagogai 2 1441/417 2 417
Psichologas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojo padėjėjas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Bibliotekininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai ekspertai 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Mokytojai metodininkai 27 2277/659 27 653
Vyr. mokytojai 10 1767/512 10 518
Mokytojai 6 1131/328 6 319
Vyr. buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Buhalterė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Raštinės vedėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Sekretorė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Vyr. virėja 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Virėjos 4 1035/300 4 300
Valytojos     9 1035/300 9 300
Vairuotojai 2 1074/311 2 311
Rūbininkė 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai 6 1009/292 6 300
Sezoniniai darbininkai 7 1018/295 - 300
Elektrikas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Kompiuterininkas 1 Neskelbiama* 1 Neskelbiama*
Auklėtoja 3 1805/523 3 605
Auklėtojos padėjėja 3 1009/292 3 300

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 ______________________________________________________

Pareigybės pavadinimas

2014 m.

2015 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (Lt/EUR)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (EUR)

Direktorius

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3

2098/608

3

608

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Socialinis pedagogas

2

1174/340

2

340

Logopedas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Spec. pedagogai

2

1441/417

2

417

Psichologas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojo padėjėjas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai ekspertai

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Mokytojai metodininkai

27

2277/659

27

653

Vyr. mokytojai

10

1767/512

10

518

Mokytojai

6

1131/328

6

319

Vyr. buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Buhalterė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Raštinės vedėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Sekretorė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Vyr. virėja

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Virėjos

4

1035/300

4

300

Valytojos    

9

1035/300

9

300

Vairuotojai

2

1074/311

2

311

Rūbininkė

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Pastatų ir aplinkos priežiūros darbininkai

6

1009/292

6

300

Sezoniniai darbininkai

7

1018/295

-

300

Elektrikas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Kompiuterininkas

1

Neskelbiama*

1

Neskelbiama*

Auklėtoja

3

1805/523

3

605

Auklėtojos padėjėja

3

1009/292

3

300

*  Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis  pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė