Specialusis pedagogas

 

Specialusis pedagogas:

 

- Gimnazijos specialusis pedagogas atlieka gimnazijos mokinių pedagoginį vertinimą pagal specialiuosius ugdymo (si) poreikius, teikia metodinę pagalbą tėvams, formuoja visuomenės teigiamą požiūrį į integruotą spec. poreikių turinčių mokinių ugdymą, diegdamas naujus ugdymo ir vaikų pažinimo metodus;

- Teikia mokiniui konkrečią pagalbą, dirbant pratybų kabinete;

- Numato tolesnę mokinio ugdymo(si) formą;

- Teikia spec. pedagogikos žinias pedagogams ir mokinių tėvams;

- Kaupia medžiagą, šalinančią mokinių ugdymosi sunkumus;

- Ieško naujų metodų, priemonių, padedančių apeiti ugdymosi negalias. 18

- Gimnazijoje sudaryta specialiojo ugdymo komisija, į kurios sudėtį i eina direktoriaus pavaduotoja ugdymui, spec. pedagogės, socialinis pedagogas, pradinių ir vyresniųjų klasių pedagogai.

- Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

 

Violetos Pocevičienės, spec. pedagogės darbo laikas:

 

Pirmadienis  –     08.00-13.00

Pietų pertrauka: 10.45-11.15

Antradienis  –   08.00-13.00

Pietų pertrauka: 10.45-11.15

Ketvirtadienis  – 07.30-13.30

Pietų pertrauka: 10.45-11.15

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė