gimnazija

Naujienos

DĖL MOKYMOSI NUO 2020 M. LAPKRIČIO 3 D.

nuotolinis mokymas2

1. Nuo 2020 m. lapkričio 3 dienos ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių, pradinių klasių mokiniai mokomi gimnazijoje.

Mokiniai bus maitinami valgykloje, keisis mokinių parvežimo grafikas - grafikas bus paskelbtas ne vėliau kaip 2020 m. spalio 30 dieną (penktadienį).

2. 2020 m. lapkričio 3-6 dienomis 5 – gimnazijos IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Mokymuisi naudojama virtuali mokymosi aplinka Microsoft Office365 ir elektroninis dienynas Tamo.

Mokiniams, kurie neturi reikiamos kompiuterinės įrangos, gimnazija išduoda planšetinius kompiuterius. Kam reikia tik planšetinio kompiuterio, mokinių tėvai juos jau gali gauti direktoriaus pavaduotojų ugdymui kabinete. Kam reikia planšetinio kompiuterio su internetu – išduosime nuo 2020 m. spalio 29 dienos. (ketvirtadienio) 9 val. Visi mokiniai ir jų tėvai informuoti asmeniškai žinutėmis elektroniniame dienyne Tamo.

Nemokamą maitinimą gaunantiems 5 – gimnazijos IV klasių mokiniams už 2020 m. lapkričio 3-6 dienas bus išduoti maisto daviniai. Išdavimo laiką ir vietą planuojame paskelbti 2020 m. lapkričio 3 d.

Sekite informaciją informuosime gimnazijos interneto svetainėje ir žinutėmis Tamo dienyne – apie visus pasikeitimus informuosime nedelsiant

Administracija

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė